5 финансови показатели, които всеки предприемач трябва да наблюдава

Правилното управление на финансите е от решаващо значение, защото ви позволява да правите навременни, добре информирани решения в отговор на променящите се условия.

Изненадващо, много предприемачи преглеждат финансовите отчети само в края на годината или дори няколко месеца по-късно, когато те станат достъпни. Тази липса на внимание застрашава бизнеса им.

Преглеждайте показателите си всеки месец

Трябва да бъдете дисциплинирани и да преглеждате ключови финансови индикатори и данни поне веднъж месечно, като провеждате по-задълбочен анализ поне на всяко тримесечие/четиримесечие.

Трябва да се стремите да сравните представянето на фирмата си с целите, определени в началото на годината, въз основа на дългосрочен стратегически план. След това трябва да коригирате необходимите дейности през годината, за да постигнете целите. Важно е да вземате навременни бизнес решения, а не да чакате до края на годината, когато най-вероятно ще бъде твърде късно.

5 ключови финансови индикатори

Основните финансови показатели попадат в тези категории:

  • Растеж – Вашите продажби и печалби увеличават ли се, или намаляват през годината? Наблюдава ли се определена тенденция?
  • Рентабилност – Вашият бизнес прави ли достатъчно печалба в сравнение с други компании с подобна дейност?
  • Ликвидност – Може ли компанията да покрие своите краткосрочни задължения?
  • Ливъридж – Възползва ли се компанията от финансиране, за да работи и да расте?
  • Дейност – Управлявате ли ефективно активите на компанията?

Освен това е изключително важно предприемачите да проектират и наблюдават паричния поток. Дори една компания, която генерира печалби, може бързо да се окаже в беда, ако няма достатъчно пари, за да оперира в краткосрочен план в случай на непредвидени загуби. По този начин трябва предварително да познавате нуждите си от финансиране, за да управлявате активно бизнеса си.

Сравнителен анализ на финансовите резултати

Добре е предприемачите да сравняват финансовото състояние на бизнеса си с този на подобни фирми в същата индустрия. Резултатите, които са под средните стойности, могат да маркират областите за подобрение.

Например сумата на маржа на брутната печалба може да показва неправилно ценообразуване, основано на неточно отчитане на разходите. За да разрешите ситуацията, вероятно ще трябва да намалите разходите, да увеличите цените или да комбинирате двете. Наличието на подходящата информация в правилния момент може да се окаже от решаващо значение за бизнеса ви, затова се старайте да бъдете добре осведомени за тези ключови финансови индикатори във всеки един момент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *