4 начина за оценка на инвестицията в голям проект – част 2

Оценка на инвестицията в голям проект.  Има няколко начина за оценка на разходите и ползите, които проектът ще донесе на вашата компания. Първите два са анализ на възвръщаемостта и периода, в който проектът ще възвърне стойността си, и отчитане на счетоводната норма на възвръщаемост. Следващите два начина са:

  1. Нетна настояща стойност

Методът на настоящата нетна стойност (ННС) изчислява очакваната нетна парична печалба или загуба от даден проект, като доближи всички очаквани бъдещи парични постъпления и изходящи потоци към настоящия момент.

Въпреки че точната стойност на проекта може да бъде известна само след завършването му, ННС позволява на предприемачите да отчитат стойността на парите по време на оценката на дългосрочни проекти.

  1. Вътрешна норма на възвръщаемост

Просто казано, вътрешната норма на възвръщаемост (ВНВ) ви дава средната годишна норма на възвръщаемост на проекта през целия му живот. Подобно на ННС, ВНВ представлява анализ на дисконтираните парични потоци. Това означава, че той отчита намаляващата стойност на парите във времето. При този метод, колкото по-висок е прогнозната ВНВна проекта, толкова по-привлекателен ще бъде той.

Докато ВНВ осигурява възвращаемостта на инвестицията, ННС осигурява сумата (в лева), която в момента ще генерира инвестицията.

ВНВ често се използва съвместно с ННС. Това е така, защото проектът може да има ниска ВНВ, но висока ННС, в зависимост от изходящите потоци на първоначалните инвестиции и нетните бъдещи входящи потоци. Това показва, че процентът на възвръщаемост на проекта може да бъде по-нисък от очакваното. Но неговият принос към общата стойност на компанията е висок. ВНВ ще има и тенденция да дава по-висок рейтинг на по-краткосрочни проекти, подценявайки проекти, които възвръщат стойността си в дългосрочен план.

Изборът на подходящия метод за вашите нужди

Всеки от изброените дотук методи има своите предимства и недостатъци. Така че обикновено за всеки проектсе използваповече от един. Освен това качествената оценка е еднакво важна за всички големи проекти. Например даден проект може да няма желанатавъзвръщаемост, но може да решите да продължите с него въпреки това, поради влиянието му в дългосрочен план върху бизнеса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *