4 начина за оценка на инвестицията в голям проект – част 1

4 начина за оценка на инвестицията. Преди да предприемете значителна инвестиция, от решаващо значение е да се определи дали тя има смисъл от икономическа гледна точка. Това е възможно да бъде извършено посредством различни показатели и извършване на редица финансови анализи. Те ще ви покажат ясно дали си струва да инвестирате в определен проект, особено ако той е по-мащабен.

На най-простото ниво на анализ вие ще искате да се уверите, че ползата от голям проект е по-висока от общите разходи, направени за него. Невинаги това може да се предвиди на 100%, но това е основата, върху която ще стъпят и всички последващи анализи. Ако още на този етап е видно, че инвестицията не е особено изгодна, няма смисъл да развивате по-сложни анализи.

4 начина за оценка на инвестицията

Има няколко начина за оценка на разходите и ползите, които проектът ще донесе на вашата компания. Най-често използваните методи са следните четири:

  1. Анализ на периода на възвръщаемост

Периодът на възвръщаемост измерва времето, необходимо за възстановяване, под формата на нетни парични постъпления, на първоначалната нетна инвестиция в даден проект. Това е обща мярка за риска, свързан с инвестицията.

Инвестициите с по-кратък период на възвръщаемост обикновено се считат за по-малко рискови. В този метод обаче не се вземат предвид други фактори като времева стойност на парите и нетни парични потоци след възстановяването на първоначалната инвестиция.

  1. Счетоводна норма на възвръщаемост

Счетоводната норма на възвращаемост (СНВ) изчислява възвръщаемостта на даден проект, като взема годишния нетен доход и го разделя на първоначалната инвестиция в проекта.

Да приемем, че искате да купите оборудване за 1 млн. лв. Ако годишният нетен доход, генериран от оборудването, е бил 80 000 лв, тогава проектът има СНВ от 8%. При сравняване на проекти, инвестициите с по-висока СНВ ще бъдат по-привлекателни.

Въпреки че простотата на СНВ я прави широко използван коефициент за оценка на проекта, тази простота също оставя редица важни аспекти. СНВ не взема предвид стойността на парите във времето. Този индикатор също така не отчита паричните потоци, което е ключов аспект на всеки инвестиционен проект.

… към част 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *