Форекс пазар: Кой търгува валутни двойки и защо?

Валутният пазар е най-големият финансов пазар в целия свят. Реално, той е няколко пъти по-голям от фондовия пазар.

ФОРЕКС е пазарът, на който можем да разменим една валута за друга. Той притежава определени характеристики, които може да изненадат начинаещия трейдър. В тази статия ще направим едно въведение в света на ФОРЕКС пазара затова как и защо трейдърите все повече се насочват към този тип търговия.

Какво е ФОРЕКС?

Обменния курс е цената, платена за една валута в замяна на друга. Именно този тип сделки задвижват ФОРЕКС пазара.

Съществуват над сто различни официални валути в целия свят. Въпреки това, повечето валутни сделки и плащания се извършват в трите основни, а именно американски долар (USD), евро (EUR) и японска йена (JPY). Другите популярни валутни инструменти за търговия включват британския паунд (GBP), австралийския долар (AUD), швейцарския франк (CHF), новозеландския долар (NZD) и канадския долар (CAD).

Валутите могат да се търгуват по най-различни начини. Съществуват спот сделки, фючърси, форуърди, опции и суап договори върху тях. Търговия с валути се осъществява по целия свят, двайсет и четири часа в денонощието, пет дни в седмицата.

Кой търгува на ФОРЕКС?

Участниците на валутния пазар са многобройни и най-различни:

  • Банки

Най-големият обем от валутни сделки се осъществява на междубанковия пазар. На него банки от различен калибър търгуват помежду си посредством електронни платформи. Големите банки заемат голяма част от общия изтъргуван обем на международния валутен пазар. Банките правят валутни трансакции за своите клиенти, както и сключват спекулативни сделки за своя сметка. Когато те са в ролята на посредници за своите клиенти, тогава разликата между цена купува и продава, така наречения „спред“, се явява печалба за тях. При спекулативните сделки се търси печалба от разликите на цената на дадена валутна двойка. Също така валутите могат да осигурят диверсификация на едно портфолио.

  • Централни Банки

Централните банки са най-важните участници на един ФОРЕКС пазар. Монетарната политика, която провеждат, в това число и определяният от тях лихвен процент, както и директното им участие на пазара реално оказват най-голямо влияние в дългосрочен, средносрочен, а до голяма степен и в краткосрочен план.

Централните банки са отговорни за определянето на валутните курсове. Това е режима на обменния курс, по който една валута ще се търгува на свободния пазар. Обменните курсове са разделени на плаващи и фиксирани видове.

Всяко действие, предприето от централната банка на ФОРЕКС пазара, се прави, за да се стабилизира или увеличи конкурентоспособността на икономиката на тази държава. Централните банки (както и правителствата и спекулантите) могат да участват във валутни интервенции, за да накарат своите валути да се оскъпят или обезценят. Например, централна банка може да отслаби собствената си валута, като създаде допълнително предлагане от нея в периоди на дълги дефлационни тенденции, като в същото време се използва за закупуване на чуждестранна валута. Това ефективно отслабва вътрешната валута, което прави износа по-конкурентен на световния пазар.

Централните банки използват тези стратегии, за да успокоят инфлацията, но това също служи като дългосрочен показател за валутните търговци.

  • Инвестиционни мениджъри и хедж фондове

Портфолио мениджърите, взаимните фондове и хеджфондовете съставляват втората по големина група от участници на валутния пазар след банките. Инвестиционните мениджъри търгуват валути с големи сметки, като тези на пенсионни фондове, фондации и дарения.

Инвестиционен мениджър с международен портфейл ще трябва да купува и продава валути, за да търгува с чуждестранни ценни книжа. Те могат и да сключват спекулативни валутни сделки, така както го правят и някои хеджфондове, като част от своите инвестиционни стратегии.

  • Корпорациите

Компаниите, които се занимават с внос и износ участват на ФОРЕКС пазара, извършвайки плащания за стоки и услуги. Взимаме за пример немски производител на слънчеви панели, който внася американски компоненти и продава крайните стоки в Китай. След окончателната продажба, китайският юан трябва да се превърне обратно в евро. Преди това обаче, немската фирма трябва да обменя евро за долари, за да закупи американските компоненти.

Фирмите, също така търгуват валута, за да хеджират (застраховат) рисковете, свързани с преводите в чуждестранна валута. Една и съща немска компания може да закупи американски долари на спот пазара или да сключи договор за валутен суап, за да получи долари преди да закупи компоненти от американската компания и така да намали риска от експозиция в чуждестранната валута.

Освен това, хеджирането срещу валутния риск може да добави ниво на сигурност към офшорните инвестиции.

  • Индивидуални инвеститори и трейдъри

Обемът на сделките, извършвани от индивидуални инвеститори и трейдъри, е изключително нисък в сравнение с банките и други финансови институции. Популярността обаче на ФОРЕКС пазара нараства много бързо, заедно с развитието на технологиите и все по-широкият достъп на хората до интернет.

Инвеститорите на дребно сключват своите сделки с валута на базата на комбинация между фундаментален анализ (т.е. лихвен процент, инфлация и очаквания на монетарната политика и др.) и технически анализ (т.е. подкрепи, съпротиви, технически индикатори, ценови модели и др.).

Причините за търговия на FOREX пазара са разнообразни. Спекулативните сделки, изпълнявани от банки, финансови институции, хеджфондове и индивидуални инвеститори, са мотивирани от печалбата. Централните банки движат валутните пазари чрез паричната политика, обменния курс и в редки случаи чрез директна валутна интервенция, с цел стабилност на икономиката. От друга страна, международните компании участват на ФОРЕКС, за да могат да изпълняват плащания и да се застраховат срещу валутните рискове, произтичащи от колебанията в цената, т.е правят така нареченото хеджиране.

Как ФОРЕКС търговията влияе на бизнеса

Крайният резултат от полученото сътрудничество между различните видове валутни търговци е високоликвиден, глобален пазар, който влияе върху бизнеса по света. Движението на валутния курс е фактор за инфлацията, глобалните корпоративни печалби и платежния баланс на всяка една държава.

Например, популярната търговия с валутни лихвени проценти („carry trade”) е показателна за това как участниците на пазара влияят върху обменните курсове, които на свой ред оказват влияние върху световната икономика. Този тип сделки, изпълнявани от банки, хеджфондове, инвестиционни мениджъри и индивидуални инвеститори, имат за цел да уловят разликите в доходността между валутите, като се заемат валути с ниска доходност и се продават, за да се купуват валути с висока такава. Например, ако японската йена има ниска доходност, участниците на пазара ще я продадат и ще закупят валута с по-висока доходност.

Заключение

Има много причини, поради които ФОРЕКС е най-големият пазар в света. Валутният пазар дава възможност на всички, от централните банки до инвеститорите на дребно да могат да участват и потенциално да генерират печалби от валутните колебания, свързани с глобалната икономика. Съществуват различни стратегии, които могат да се използват за спекулативна търговия и хеджиране на валути, както примера с „carry trade”, която от своя страна подчертава как играчите на ФОРЕКС влияят върху глобалната икономика.

ФОРЕКС търговия за начинаещи

Овладейте основите на Форекс търговията и научете специфичните умения и знания, необходими, за да станете успешен трейдър с курса за начинаещи на БенчМарк Академия. БенчМарк Академия е образователен продукт на БенчМарк Финанс – лицензиран инвестиционен посредник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *