Наука Право – професия Юрист

Правото като наука изучава правовата система като система от социални норми.

Юристът е човек, посветил живота си на правото, с помощта на което той решава въпроси във всеки един социум или във всяка ситуация.

Професионалният юрист не се сблъсква с безизходни ситуации, той твърдо отстоява тържеството на справедливостта и Закона.

Именно с такива професионалисти дори и най-сложният казус може да бъде решен, съвременният юрист може да върне надеждата и увереността, че нужният резултат може да бъде постигнат, че всичко ще завърши с успех или с минимални загуби.

Ролята на човек, изучаващ право може да се сравни с бъдещ лекар в бърза помощ , който дори и в безнадеждна ситуация не позволява да загуби самообладание и да се отчае.

Хората, изучаващи правни науки, научават, че способността да вдъхнеш увереност в клиента, вярата в бъдещето и желанието да постигнеш справедливост са определящи посоката на живота им.

Именно на хората, завършили правни науки е възложено опазването на живота, честта и достойнството на хората, от тях в значителна степен зависи ефективната работа на всички съставляващи на държавния механизъм.

Правното (юридическо) общество – това са всички работещи в прокуратурата, представителите на съдебната власт, следователи, адвокати, юристи на държавните органи на властта, всички студенти в правния факултет. Завършилите правни науки са носители и проводници на правната култура. За да се развива една държава и да бъде истински правна, се изисква да има юридически кадри с високо професионално ниво, което преди всичко зависи от нивото на подготовка на специалистите и качеството на правното образование.

В развитите държави хиляди студенти изучават право. Именно те след като завършат и положат държавните си изпити ще застанат на мястото на специалистите, които в сегашно време осигуряват функциониране на системата на държавното управление.

Юристите в обществото  представители на авторитетни професии и от своя страна са длъжни да спазват редица правила, за да съответстват на изискванията и нуждите на обществото, да излъчват закона със себе си, да будят доверие в гражданите, да спазват норми на поведение. Нивото на знанията им да бъде високо и да отговаря на действащото законодателство на държавата. Да притежават опит във воденето на договорености, способност да осигурят правова посока на дейността на фирмата например.

Затова е толкова важно да преминете успешно обучението за адвокат, да вземете с отличие изпита и да добиете специалност в това не леко дело и да започнете да  практикувате.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *