Коучингът и какво е той в действителност

Коучингът и какво е той в действителност? Решихме да дадем най-пълния отговор на въпроса „кой е треньор или коуч“.

Ние сме Skillception. Ще научите за нас на: skillception.com

В съвременния свят човек всеки ден се сблъсква с нови предизвикателства и трудности, които трябва да бъдат преодолени. Понякога е трудно самостоятелно да изберете правилния път в живота.  Да разрешите някакъв проблем или да изградите своя собствена линия на поведение. В този случай на помощ идва треньор. Същият този магьосник, който ще Ви помогне да разплете плетеница от мисли и действия, да определи приоритети и да разкрие скритите таланти на собственото предназначение.

Коучингът и какво е той в действителност

За да разберете кой е треньор (коуч), ще трябва да се обърнете към английския език.

Преводът ни позволява да тълкуваме тази дума едновременно като „спортен треньор“ и като „товарен транспорт“. Независимо коя от тези концепции ще бъде приета за основна, треньорът, коучът е специалист, чиято задача е да постави акцент, да определи ясни цели и да помогне на човек да постигне тези цели.

Целта на треньора (коуча) не е да води човека за ръка, предпазвайки го от проблеми и трудности. А да му помогне да повярва в себе си, да разкрие способностите си, да разчита на собственото си достойнството и с тяхна помощ да премине към нови върхове в живота си!

Компетентният треньор по време на коучинга не дава съвети за това как клиентът трябва да действа в дадена ситуация. Уникалността на тази професия, наречена коучинг, се крие в способността да се слуша и да се задават въпроси, за да се накара човека в хода на разговора (сесията на треньора) да осъзнае житейските ситуации и собствения си принос във всичко, което му се случва. С други думи, такава съвместна работа, коучингът, е насочена към формиране на отговорността на човека за живота му, благодарение на което той започва да го изгражда в съответствие с целите и мечтите си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *