Извозване на строителен отпадък

Извозване на строителен отпадък: Според квалификацията на видовете строителна дейност, строителството в градовете и селата включва ново строителство, реконструкция, основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения, реставраторски и възстановителни работи. При осъществяване на тези видове икономическа дейност се образуват отпадъци. Те се наричат строителни отпадъци (отпадъци от строителство).

Определението „строителни отпадъци“ е условно и се използва за да разграничи специфичните отпадъци, образувани в резултат на строителната дейност от други производствени отпадъци.

Характерна особеност на строителния отпадък е фактът, че по-голямата му част може да се използва в строителната индустрия като вторична суровина. Това от своя страна може да намали количеството разходи за ново строителство на обекти. Едновременно с това да намали натоварването на градските полигони, да елиминира по този начин образуването на несанкционирани струпвания.

 

Как стои въпросът с извозването на строителния отпадък в развитите страни?

 

В настоящия момент в Германия например има 400 работещи заводи, преработващи строителен отпадък. От 59 млн. тона строителни парчета, образувани на строителните площадки в Германия се преработват около 80%. В Холандия за повторно използване отиват 90% от строителните отпадъци. В Белгия – 87%, в Дания – 81 %. Като цяло, в страните на ЕС средното ниво на преработка на строителни отпадъци е 28% и частта на вторичната суровина непрекъснато нараства.

В някои от държавите сметищата за строителни отпадъци са забранени напълно. В САЩ и Канада такива полигони съществуват, но размерът им е ограничен така, че стойността на разходите за извозване на отпадъците на съответните места значително надвишават разходите за тяхната обработка. В Япония се преработват до 80% от строителните отпадъци. Останалата неизползвана част се използват за строеж на язовири.

Опитът по света

Целият международен опит в извозването и използването на строителните отпадъци може да бъде много полезен за нашата държава. А именно за по-рационално използване на вторичните суровини и за екологично безопасно извозване на този вид отпадък.

В съвременния свят, в който живеем,  не бива да допускаме в околната среда да постъпват строителни отпадъци без съответна преработка.

Стремежът на човечеството следва да е насочен към икономично обосновани и екологично безопасни технологии за извозване на строителен отпадък и неговото преработване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *