Здравословни работни места управляват опасните вещества

Повече за здравословни работни места

Продължава кампанията „Здравословни работни места управляват опасните вещества“

Все повече работници и служители са изложени на опасни химични вещества на работните си места. Подобно излагане се случва много по-често, отколкото повечето хора осъзнават. А в действителност е възможно почти на всяко работно място – не само в заводите, но и при строителни дейности или в офисите, в продукти като почистващи препарати, бои, лепила и др.  Това представлява заплаха за безопасността и здравето.

Въздействието на опасните вещества върху здравето е сериозен проблем, който може да доведе до тежки и дълготрайни проблеми като респираторни заболявания (астма, ринит и др.), увреждане на вътрешните органи, вкл. мозъка и нервната система, кожни раздразнения и кожни болести, професионални ракови заболявания. Също така редица опасни вещества  са възпламеними и взривоопасни, което създава допълнителни рискове, като пажари, експлозии, тежки отравяния и задушавания.

Най-ефективния начин за намаляване на рисковете е елиминиране или заместване – премахване на веществото чрез промяна на процеса или продукта, в който се използва, или замяната му с по-малко опасно вещество.

Замяната е поетапен процес, като съществена част е изготвянето на оценка на риска.

Във връзка с включването на ИА „ГИТ“ през 2018 г. в двугодишната кампания на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа – „Здравословните работни места управляват опасните вещества“,  напомняме че проверките продължават и през 2019 година.

ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД

ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД предлага услуги за изпълнението на нормативните  изискванията, при използване на опасни химични агенти на работното място.

  • Изготвяне на оценка на риска при работа с опасни химични агенти на работното място
  • Изготвяне на План за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии, инциденти и злополуки, свързани с опасни химични агенти, съгл.чл.12 от Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.
  • Измервания на концентрациите на химични агенти във въздуха на работната среда, които водят до риска за здравето на работещите.
  • Изготвяне на Инструкции за безопасна работа с всяко опасно вещество.
  • Провеждане на обучение за безопасност при работа с опасни химични агенти на работното място.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *